Przywrócone zostały dostawy węgla do jednostki, poprzez uruchomienie jednej trasy nawęglania bloku. Jednostka produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zgodnie z zapotrzebowaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wciąż kontynuowane są prace remontowe, które mają na celu kompleksowe odtworzenie galerii nawęglania.  Przyczynę zdarzenia określa powołana do tego celu komisja.

pgegiek_site