Członkowie klubów HDK działających przy elektrowniach i kopalniach spółki aktywnie oddają krew od 1974 roku. Pierwsze kluby honorowego krwiodawstwa powstały w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrowni Dolna Odra i kontynuują swoją działalność do dziś. Również w Elektrowniach Bełchatów, Turów oraz Opole działają Kluby Honorowych Dawców Krwi. Najliczniejszy klub, zrzeszający ponad 220 członków, funkcjonuje przy bełchatowskiej elektrowni.

Aktywna działalność krwiodawców z PGE GiEK w 2022 r. to dowód na to, że idea honorowego krwiodawstwa i tym samym bezinteresownego ratowania czyjegoś życia i zdrowia, jest dla naszych pracowników niezwykle ważna. Dziękuję wszystkim krwiodawcom z PGE GiEK za aktywny udział w ubiegłorocznych zbiórkach – wasze działanie zasługuje na największe uznanie – powiedział Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych, reprezentujący zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Kolejne akcje klubów HDK z oddziałów spółki PGE GiEK zostały zaplanowane na cały 2023 rok i już teraz zapraszamy wszystkich pracowników a także mieszkańców Bełchatowa i okolic do aktywnego udziału w następnych zbiórkach. O akcjach HDK w 2023 r. będziemy informować na bieżąco.

pgegiek_site