Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na dzień 22.06.2011 r. Załącznik:

pgegiek_site