Decyzją Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA dokonana została zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki. Nowym przewodniczącym Rady został Pan Artur Adamczyk, który z dniem 10 stycznia zastąpił na tym stanowisku Pana Wojciecha Topolnickiego. Z dniem 14 stycznia 2011 r. nastąpiła również zmiana w składzie Zarządu naszej spółki. W skład Zarządu wszedł Pan Marek Trawiński, natomiast Pan Tadeusz Witos odszedł ze składu Zarządu składając rezygnację w dniu 13 stycznia 2011 r. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

  • Artur Adamczyk Przewodniczący RN
  • Janusz Roswag Sekretarz RN
  • Roman Olszowiec Członek RN
  • Michał Dzięba Członek RN
  • Piotr Pudłowski Członek RN
Obecny skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA prezentuje się następująco:
  • Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu
  • Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
  • Roman Forma Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
  • Krzysztof Domagała Członek Zarządu

pgegiek_site