Nasze oddziały

Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Pan Paweł Skowroński z dniem 31 grudnia 2011r. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Paweł Skowroński jest obecnie Członkiem Rady Nadzorczej naszej spółki w związku z decyzją Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA dnia 1 stycznia 2012 r. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 • Piotr Szymanek  - Przewodniczący RN
 • Artur Adamczyk - Wiceprzewodniczący RN
 • Janusz Roswag - Sekretarz RN
 • Roman Olszowiec - Członek RN
 • Piotr Pudłowski - Członek RN
 • Paweł Skowroński - Członek RN
Z dniem 10 stycznia 2012 r., zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., nastąpi również zmiana w składzie Zarządu PGE GiEK S.A. W skład Zarządu wejdzie Pan Tadeusz Witos. Od dnia 10 stycznia 2012 r. skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna będzie następujący:
 • Jacek Kaczorowski - Prezes Zarządu
 • Roman Forma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Waldemar Szulc - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Tadeusz Witos - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Krzysztof Domagała - Wiceprezes Zarządu

pgegiek_site