Nasze oddziały

Pan Marek Trawiński,  Wiceprezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Od dnia 17.03.2011 r. skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przedstawia się następująco:

  • Jacek Kaczorowski - Prezes Zarządu
  • Roman Forma - Wiceprezes Zarządu
  • Waldemar Szulc - Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Domagała - Członek Zarządu.

pgegiek_site