Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna przychyliło się do propozycji potencjalnych Wykonawców i zmieniła warunki udziału w postępowaniach, które zostały pierwotnie opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu – zamówienia sektorowe w pkt. III.2.3) Kwalifikacje techniczne, dla Oddziałów Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Przetargi.

pgegiek_site