Zawiadomienie o wypłacie przez Spółkę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2009 dla byłych akcjonariuszy PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Zarząd PGE G6rnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sp6łka Akcyjna (PGE GiEK SA) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA w dniu 21 czerwca 2010 r. podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31 .12.2009 r., przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 165.354.626,12 zł brutto, tj. 17,97 zł na jedną akcję. Pełna treść zawiadomienia - kliknij tutaj. Załączniki:

pgegiek_site