Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna wydłużyła czas składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę gazowo – parowego bloku kogeneracyjnego w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Pomorzany. Celem Zamawiającego jest umożliwienie wszystkim podmiotom spełniającym warunki udziału w postępowaniu złożenie wniosków, co w przekonaniu Zamawiającego wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy od 200 do około 270 MWe netto wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi dla zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w energię elektryczną oraz lokalnego rynku w ciepło, w tym zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, uruchomienie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla co najmniej jednej turbiny gazowej. Sprawność bloku gazowo-parowego netto w pracy kondensacyjnej nie będzie niższa niż 52% po uruchomieniu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wydłużono do dnia 30 marca 2012 r. Szczegółowe informacje o rozpoczętych postępowaniach znajdują się na stronie www.pgegiek.pl w zakładce Przetargi.

pgegiek_site