PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. podpisały w dniu 31.05.2011 r. w Bełchatowie umowę trójstronną o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy ok. 840MWe tzw. „Projekt Elektrownia Puławy”. Podpisane zostały także Porozumienie o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland Sp.  z o.o., a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy Zakładami Azotowymi Puławy S.A., a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Projekt pod nazwą „Elektrownia Puławy” został zainicjowany 23 grudnia 2008 r. przez Vattenfall Poland Sp. z o.o. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W dniu 23 kwietnia 2010 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  (ZAP) oraz Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o.  (wstępujący w obowiązki Vattenfall Poland Sp. z o.o.) podpisały umowę określającą warunki współpracy partnerów przy realizacji przedsięwzięcia energetycznego polegającego na wybudowaniu i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy powyżej 1400 MWe. W związku z przyjęciem przez Grupę Vattenfall nowej strategii oraz uaktualnieniem portfela inwestycyjnego w kierunku energetyki odnawialnej i rozważanym zbyciem aktywów energetycznych w Polsce Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o. zweryfikowała plany inwestycyjne na rynku polskim w wyniku, czego Vattenfall w listopadzie 2010 r. przekazał do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA informację dotyczącą rozpoczęcia procesu poszukiwania partnera dla Zakładów Azotowych „Puławy” SA i przekazania praw do projektu „Elektrownia Puławy”. Podjęte działania zakończyły się porozumieniem wszystkich stron i podpisaniem umów dot. współpracy. Projekt ma na celu wybudowanie elektrowni lub elektrociepłowni o mocy zainstalowanej ok. 840 MWe

pgegiek_site