Nasze oddziały

Profesor Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego w miniony piątek 26 listopada odwiedził PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów. W wizycie towarzyszyli mu Joanna Strzelec Łobodzińska Wiceminister Gospodarki, Adam Ździebło Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Mirosława Nykiel Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Energetyki oraz przedstawiciele PGE SA Tomasz Zadroga Prezes Zarządu oraz Monika Morawiecka Dyrektor Departamentu Strategii. Podczas spotkania poruszany był temat realizacji przez naszą spółkę w Elektrowni Bełchatów demonstracyjnej instalacji wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS). Bełchatowski Projekt CCS został zakwalifikowany wraz z pięcioma innymi projektami europejskimi do otrzymania dotacji w kwocie 180 milionów euro pochodzących ze środków wspólnotowych w ramach Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (EEPR - European Energy Programme for Recovery), którego celem jest impuls dla rozwoju działalności gospodarczej w warunkach kryzysu gospodarczego. Umowa Grantu pomiędzy Elektrownią Bełchatów i Komisja Europejską została podpisana w dniu 5 maja 2010 r. Projekt CCS jest jedną z najważniejszych inwestycji, które planuje UE i to dobrze, że nasz kraj w tym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w nim uczestniczy. UE przeznacza ogromne środki na dofinansowanie projektów ekologicznych - projektów związanych z nowoczesnymi technologiami węglowymi. Chcemy przez kolejne lata wykorzystywać nasze bogactwo, jakim jest węgiel, ale musimy zmienić sposób jego wykorzystania. Dzięki UE możemy zmniejszyć koszty związane z wdrożeniem nowoczesnych technologii i być w światowej czołówce w obszarze nowoczesnych technologii węglowych i o tym dzisiaj rozmawialiśmy – mówił Profesor Jerzy Buzek. Chodzi o to by wykorzystywanie węgla nie szkodziło środowisku, a równocześnie energia produkowana z węgla była w miarę tania. Nie jest trudno chronić środowisko, przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych pozyskiwanych ze sprzedaży drogiej energii, trzeba jednak zrobić to jak najtaniej. Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – gospodarz spotkania, podkreślał, że: projekt CCS będzie doskonałym poligonem doświadczalnym pozwalającym na to, że nasza spółka będzie miała ogromny wkład w racjonalne zagospodarowanie polskiego węgla, który dzisiaj stanowi o naszym bezpieczeństwie energetycznym kraju. Nasze rodzime zasoby węgla stanowią dzisiaj o tym, że mamy pełną niezależność energetyczną. W ramach projektu CCS, we wstępnej fazie – realizacji bełchatowskiego projektu, w ramach komponentu wychwytywania prowadzone są prace projektowe, natomiast w ramach komponentu składowania trwają prace związane z oceną struktur geologicznych obszaru województwa łódzkiego. Badaniami objętych zostało kilkadziesiąt gmin, na terenie których w wybranych lokalizacjach realizowane są prace stanowiące badania geologiczne oraz geofizyczne, w tym: sejsmika 2D, odwierty badawcze  i prace grawimetryczne. W ten sposób pozyskana zostanie wiedza na temat budowy geologicznej regionu łódzkiego, co pozwoli na podjęcie decyzji w połowie 2011r., która spośród rozważanych struktur geologicznych jest optymalna pod względem możliwości składowania CO2 i może być poddana dalszym, szczegółowym badaniom.

pgegiek_site