Nasze oddziały

Jesteśmy świadomi wpływu naszych jednostek wytwórczych na otoczenie, dlatego podejmujemy szerokie działania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko - mówi Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Budowa instalacji odazotowania spalin jest kolejną inwestycją proekologiczną Grupy Kapitałowej PGE, której ambicją jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. W ZEC Bydgoszcz rozpoczęła się również rozbudowa instalacji odsiarczania spalin, która zagwarantuje uzyskanie ograniczenia emisji SO2 do wyśrubowanego poziomu 130 mg/m3 i pyłu - poniżej 10 mg/m3 – dodał.

 

Budowa instalacji odazotowania spalin wraz z realizowaną rozbudową instalacji odsiarczania spalin kończą proces dostosowania kotłów OP-230 nr 3 i 4 w ZEC Bydgoszcz do Dyrektywy IED oraz docelowo do limitów wynikających z przyszłych konkluzji BAT. Zgodnie z zapisami podpisanego dziś kontraktu, instalacje odazotowania spalin zostaną przekazane do eksploatacji kolejno w sierpniu 2018 roku (instalacja kotła K4) oraz w listopadzie 2018 roku (instalacja kotła K3). Rozbudowywana instalacja odsiarczania spalin przekazana zostanie do eksploatacji w grudniu 2018 roku.

Oprócz inwestycji w Bydgoszczy, grupa PGE realizuje inne proekologiczne działania, mające na celu dostosowanie aktywów wytwórczych do wymogów konkluzji BAT. - Biorąc pod uwagę zakres koniecznych do zrealizowania inwestycji, w pierwszej kolejności zrealizowane zostaną programy inwestycyjne dostosowujące aktywa wytwórcze zlokalizowane w trzech elektrowniach - Bełchatów, Opole oraz Dolna Odra - powiedział Sławomir Zawada.

Obecnie w tych lokalizacjach uruchamiane są postępowania przetargowe dla wyboru wykonawców prac na blokach nr 3-12, nr 14 i nr 2 w Elektrowni Bełchatów, bloków nr 1-4 w Elektrowni Opole oraz bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra.

pgegiek_site