Nasze oddziały

Logo Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla BrunatnegoPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest współorganizatorem VII Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego. Tegoroczny Kongres pod hasłem „Rola i miejsce węgla brunatnego w światowej energetyce XXI wieku” rozpocznie się 11 kwietnia w Bełchatowie – stolicy energetycznej naszego kraju - i potrwa trzy dni. Obradom będą towarzyszyły sesje referatowe obejmujące tematykę m.in. węgla brunatnego jako alternatywy wobec innych nośników energii w światowej energetyce w bieżącym stuleciu, technologii wychwytywania i magazynowania CO2, rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych, a także docelowego poziomu emisji CO2 w procesie energetycznego wykorzystania węgla brunatnego i funkcjonowanie Systemu Handlu Emisjami. Ponadto w trakcie Kongresu zostaną zaprezentowane m.in. osiągnięcia środowisk naukowych w zakresie wdrożenia i rozwoju najnowszych metod wykorzystywania tego strategicznego surowca oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne dotyczące maszyn podstawowych. Kongres to spotkanie przedstawicieli branży wydobywczej i wytwórczej oraz przemysłu i świata nauki współpracujących z nami. Cykliczne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów dotyczących nowych technologii, w tym czystych technologii węglowych, co ma niebagatelne znaczenie w obliczu polityki klimatycznej prowadzonej przez Unię Europejską. Rola i miejsce węgla brunatnego w światowej energetyce XXI wieku jest tematem przewodnim tegorocznego kongresu. To ważki temat nie z powodu ograniczonych zasobów, czy konkurencyjności innych nośników energii. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z obaw, że rozwój energetyki opartej na węglu brunatnym w niewystarczającym stopniu nadąża za coraz wyższymi wymogami globalnej polityki ochrony klimatu. - mówił Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podczas referatu otwierającego kongres górnictwa węgla brunatnego. Czy węgiel brunatny będzie ważnym paliwem energetycznym XXI wieku nie zależy wyłącznie od decyzji politycznych oraz zdarzeń o charakterze losowym. Błędem może być oczekiwanie, że niesprzyjająca dla węgla koniunktura zmieni się z powodu niestabilnych rynków paliw lub w wyniku katastrofalnych zjawisk natury. Jako społeczeństwo nie chcemy powrotu do przestarzałych, negatywnie oddziałujących na środowisko technologii. Uważamy, że ograniczenie emisji CO2 to niekoniecznie przejście na gospodarkę niskowęglową. To przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój niskoemisyjnych technologii węglowych. Szczegółowe informacje na temat VII Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego znajdą Państwo na stronie internetowej Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl w zakładce „Kongres”.

pgegiek_site