Nasze oddziały

berlo_dla_politechniki_lodzkiej

Z okazji jubileuszu 70-lecia uczelni Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przekazał rektorowi Politechniki Łódzkiej berło, jedno z najważniejszych insygniów uczelni. Zaprojektowane i wykonane zostało przez prof. Grzegorza Chojnackiego z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

- Niech będzie ono materialnym dowodem naszej szlachetnej współpracy, szacunku i kluczowego znaczenia Politechniki Łódzkiej dla życia społeczno-naukowego regionu – mówił w swym wystąpieniu Jacek Kaczorowski podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 70. rocznicy powstania uczelni. - Świadectwo wysokiego poziomu kształcenia i innowacyjności prowadzonych badań naukowych w jedynej publicznej uczelni technicznej w regionie łódzkim daje na co dzień w swoich miejscach pracy grupa stu tysięcy doskonale wykształconych absolwentów. Ich profesjonalizmu i dobrego przygotowania zawodowego doświadczamy także w naszej Spółce i oddziałach funkcjonujących w kilku województwach kraju - dodał.

Współpraca bełchatowskiej kopalni i elektrowni - oddziałów PGE GiEK S.A. z Politechniką Łódzką trwa praktycznie od początku istnienia obu przedsiębiorstw. Obecnie jest ona kontynuowana w oparciu o porozumienie o współpracy naukowo-technicznej podpisane w 2011 r. między PGE GiEK S.A. a łódzką uczelnią. Na jego podstawie realizowanych jest wiele projektów i przedsięwzięć naukowo-badawczych, m.in. Program rtęciowy dla PGE GiEK SA.

pgegiek_site