Nasze oddziały

Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Będzie to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w grupie kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce. Nowy kogeneracyjny blok gazowy silnikowy [BGS] składał się będzie z czterech generatorów elektrycznych produkcji ABB napędzanych silnikami tłokowymi firmy Rolls-Royce. Całkowita moc elektryczna bloku wynosić będzie ok. 29 MWe, a moc cieplna ok. 27 MWt.

Inwestycję w formule „pod klucz” zrealizuje firma INTROL SA z Katowic za kwotę 87,4 mln zł netto, natomiast cała wartość projektu będzie się kształtować na poziomie ok. 110 mln zł brutto.

- Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację z dotychczasowych 65% do ok. 85%, a poprzez ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki – powiedział podczas uroczystości Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Z uwagi na wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w BGS, projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działania 9.1 priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej.

Harmonogram budowy przewiduje 15 miesięczny okres jej realizacji licząc od dnia zawarcia umowy, tj. od 28.06.2013 r. Przewidywany czas zakończenia budowy to koniec września br.

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego dla upamiętnienia budowy bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe odbyła się w Rzeszowie 28 marca. Oprócz zarządu PGE SA oraz PGE GiEK SA, a także przedstawicieli generalnego realizatora inwestycji, wzięli w niej udział parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele Kościoła, władze samorządowe oraz media.

pgegiek_site