PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w ślad za podpisanymi dotychczas umowami o współpracy naukowo - technicznej podpisała kolejną umowę, tym razem z Politechniką Gdańską. Do uroczystego akty podpisania doszło w dniu 10 maja b.r. w Kazimierzu Dolnym podczas XVII Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Energii Elektrycznej „Rynek a polityka”. Porozumienie podpisali w imieniu naszej spółki Prezes Zarządu Jacek Kaczorowski oraz Wiceprezes Zarządu Waldemar Szulc, natomiast w imieniu politechniki prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat - Prorektora ds. kształcenia i rozwoju. Celem ww. porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy politechniką i biznesem, a w szczególności wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni wyższych przy jednoczesnym wsparciu działalności naukowej i dydaktycznej. Proponowana współpraca realizowana będzie z dbałością o osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń. Podczas Międzynarodowego Kongresu Węgla Brunatnego, który miał miejsce w zeszłym miesiącu podpisane zostały cztery porozumienia, w tym z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Łódzkim.

pgegiek_site