Nasze oddziały

2015_04_17_zgierz_podpisanie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podpisała 17 kwietnia umowę na zabudowę kotła parowego, gazowo-olejowego, rezerwowo-szczytowego o mocy 24 MW w Elektrociepłowni Zgierz. Wykonawcą jest Energotechnika sp. z o.o.

Zakończenie prac montażowych planowane jest na 15 grudnia br., a przekazanie kotła do eksploatacji nastąpi 31 marca 2016 r.

Cena umowna netto za wykonanie zadania wynosi 9 120 000 zł.

PGE GiEK SA reprezentowana była przez dyrektora Elektrociepłowni Zgierz Świętosława Gołka i dyrektora technicznego Tomasza Ciepierskiego. W imieniu Energotechniki sp. z o.o. umowę podpisali prezes Jerzy Umiński i wiceprezes Michał Umiński. 

pgegiek_site