Nasze oddziały

2015_05_13_podpisanie_umowy_szczecin

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podpisała 13 maja umowę ze Szczecińską Energetyką Cieplną na dostawę ciepła i energii elektrycznej dla Szczecina w latach 2016-2019.

Teraz strony przystąpią do negocjacji kolejnej, długoterminowej umowy na lata 2020–2029. Najważniejszym założeniem prowadzonych uzgodnień jest niezmiennie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla Szczecina.

Podpisana 13 maja umowa reguluje m.in. zasady pracy obu elektrowni Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Szczecin i Pomorzany - do końca 2019 r. W tym czasie Elektrownia Pomorzany zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do funkcjonowania zgodnie z nowymi limitami emisji przemysłowych wynikającymi z unijnej dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych (IED). Wartość planowanej modernizacji oraz budowy instalacji ograniczających emisję  SO2, NOx i pyłów to kilkaset milionów złotych. Dzięki temu  elektrownia, której czas funkcjonowania jest obecnie ograniczony przyznanymi derogacjami do 17 500 godzin, będzie mogła pracować kolejne 20 lat. Gwarancję wieloletnich, stabilnych dostaw ciepła daje także w pełni zmodernizowana, praktycznie nowa, ekologiczna, biomasowa Elektrownia Szczecin.

Po podpisaniu dokumentu precyzującego zasady współpracy do 2019 r. strony przystąpią do negocjacji kolejnej długoterminowej umowy, która obejmie lata 2020 – 2029. 

- Niezależnie od rozpoczęcia negocjacji zapisów umowy długoterminowej, już teraz w celu poprawy elastyczności i pewności działania sieci ciepłowniczej w Szczecinie, która jest  w  całości własnością SEC, PGE GiEK angażuje się finansowo w jej rozwój i modernizację - mówi Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK. - Dzięki temu możliwe jest przyłączanie nowych odbiorców. Również dzięki modernizacji części magistrali ciepłowniczej, w znacznej mierze ze środków PGE GiEK, nastąpi poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła dla wszystkich jego odbiorców. Takimi praktykami pochwalić się może tylko kilka miast na krajowej mapie ciepłowniczej - podkreśla.

 Grupa PGE jest zainteresowana utrzymaniem pozycji lidera w wytwarzaniu ciepła w Szczecinie. Świadczą o tym jej dotychczasowe wieloletnie działania inwestycyjne związane z utrzymaniem zdolności wytwórczych źródeł należących do ZEDO. W 2011 r. spółka oddała do eksploatacji blok opalany biomasą w Elektrowni Szczecin, który wraz z przekazanym do użytku kilka lat wcześniej turbozespołem jest jednym z większych i najnowocześniejszych bloków biomasowych w kraju, wytwarzających energię elektryczną i ciepło jednocześnie. Dzięki działalności Grupy PGE, Szczecin jest krajowym liderem ekologicznego ciepła, a źródła należące do ZEDO od kilkudziesięciu lat w stabilny i nieprzerwany sposób zasilają system ciepłowniczy lewobrzeżnej części miasta.

W swojej działalności PGE kieruje się ekonomiką i efektywnością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz względami środowiskowymi, w tym stale zaostrzanymi normami unijnymi i krajowymi. Ze względów niezależnych od spółki, nie mogła zostać zrealizowana pierwotna koncepcja dostosowania Elektrowni Pomorzany do wymogów unijnych wynikających z dyrektywy IED. Wariant ten zakładał wyłączenie istniejących jednostek i zastąpienie ich nowo wybudowanym nowoczesnym blokiem gazowo-parowym, który umożliwiłby wysokosprawną i ekologiczną produkcję energii elektrycznej wraz z ciepłem. Uwzględniając sytuację rynkową, zmieniające się otoczenie prawne i fakt złożenia przez potencjalnych inwestorów ofert przekraczających budżet wykonawcy, spółka zmuszona była unieważnić rozpoczęte postępowanie przetargowe. Realizacja zaplanowanej inwestycji spowodowałaby również konieczność znacznych podwyżek cen ciepła dla odbiorców. - Równolegle z unieważnionym postępowaniem przetargowym Grupa PGE prowadziła analizy nad wariantami alternatywnymi umożliwiającymi pracę Elektrowni Pomorzany przez kolejne kilkadziesiąt lat - mówi Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK. - Najbardziej korzystny okazał się wariant modernizacji istniejących źródeł ciepła tak, aby spełnić obowiązujące od 2016 roku zaostrzone normy ochrony środowiska, z wykorzystaniem derogacji 17 500 h. Podpisana 13 maja umowa jest zatem zwieńczeniem naszych dotychczasowych prac i starań na rzecz zapewnienia energetycznego bezpieczeństwa dla Szczecina obejmującego dostawy zarówno ciepła jak i energii elektrycznej - dodaje

pgegiek_site