Nasze oddziały

W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna a spółkami tworzącymi konsorcjum firm Alstom w dniu 22 grudnia 2011 r. podpisana została ugoda dotycząca kar umownych z tytułu nieosiągnięcia  zakończenia w terminie realizacji budowy bloku 858 MW. Ugoda zamyka sprawę uregulowania roszczeń w tym zakresie. Od strony technicznej blok pracuje bez zarzutu osiągając moc maksymalną 910 MW – poinformował Tadeusz Banasiak Dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów.

pgegiek_site