Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. otrzymała pomoc w postaci bezzwrotnych dotacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w łącznej kwocie prawie 66 mln zł na cztery projekty dotyczące: modernizacji IOS bloków 5-6  w Elektrowni Bełchatów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 5 w Elektrowni Turów, budowy instalacji do ograniczenia tlenków siarki z bloku nr 6 w Elektrowni Turów, a także budowy instalacji do ograniczenia tlenków azotu z bloków 1-3 w Elektrowni Turów. Umowy podpisane zostały w dniu 13 marca 2014 r.

Oprócz dotacji projekty te otrzymały 3 pożyczki preferencyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 149 mln zł (2 x 50 mln zł + 49 mln zł). Poziom finansowania preferencyjnego tych projektów kształtuje się w przedziale 30-59% kosztów całkowitych inwestycji.

 - Efektem zaangażowania środków norweskich oraz krajowych w te przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza oraz dostosowanie istniejących urządzeń wytwórczych do zaostrzonych standardów emisyjnych, określonych w dyrektywie o emisjach przemysłowych – powiedział Roman Forma, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK S.A.

Realizacja tych inwestycji przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki w elektrowniach: Turów i Bełchatów oraz do zmniejszenia emisji tlenków azotu w Elektrowni Turów.

pgegiek_site