30 grudnia 2011 o godz. 11:08 do Elektrownia Bełchatów trafiła rekordowa w skali roku - 38. milionowa tona węgla! Osiągnięcie najwyższego w historii Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów poziomu wydobycia węgla brunatnego, jest jednym z dowodów na bardzo dobrą kondycję największego wytwórcy energii elektrycznej w Polsce. Większa produkcja energii elektrycznej przekłada się wprost na zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla brunatnego. W dotychczasowej historii Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (aktualnie Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) rekordowy był 1989 rok, kiedy do bełchatowskiej elektrowni dostarczono 37 mln 573 tysiące ton węgla, a na rynek zewnętrzny sprzedano kolejne 12 tys. ton. Ale ten rekord nie jest już aktualny – 30 grudnia 2011 roku dostarczono do Oddziału Elektrownia Bełchatów 38. milionową tonę węgla. Łącznie – zarówno do samej elektrowni, jak i na rynek zewnętrzny (dla klientów indywidualnych) – kopalnia Bełchatów w 2011 roku sprzeda ponad 38,5 miliona ton węgla, z czego 25 milionów ton wydobyto w Polu „Bełchatów”, a ponad 13,5 miliona ton w Polu „Szczerców”. Mijający rok, jest dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wyjątkowy i pełen istotnych osiągnięć – podsumowuje Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE GiEK SA. - nasz tegoroczny sukces zawdzięczamy zrealizowanym w mijającym roku przedsięwzięciom inwestycyjnym. Wspomnieć należy przede wszystkim o oddaniu do eksploatacji najnowocześniejszego w kraju bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów, który osiąga moc maksymalną 910 MW, a także oddaniu w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra najnowocześniejszego i największego w Polsce kotła o wysokiej sprawności spalania, wykorzystującego 100% biomasy. PGE GiEK SA rozpoczęła także prace nad nowymi inwestycjami ogłaszając przetargi na nowe moce wytwórcze w Elektrowni Turów, elektrociepłowniach: Bydgoszcz i Gorzów oraz Elektrowni Pomorzany wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Trwają także działania mające na celu budowę dwóch bloków energetycznych w PGE Elektrownia Opole S.A. o mocy 800-900 MW każdy. Oddanie nowego bloku w Elektrowni Bełchatów w roku 2011 spowodowało znaczące zwiększenie zapotrzebowania PGE GiEK S.A. na limity emisji CO2. Konieczność zakupu dodatkowych uprawnień, dla jednostek już funkcjonujących oraz przewidywanych do uruchomienia, w latach kolejnych stanie się zatem jednym z najistotniejszych wyzwań dla planujących rozwój wytwórców energii. Dlatego też 2012 rok rozpocznie w PGE GiEK S.A. nie tylko czas realizacji kolejnych inwestycji rozwojowych, ale i zdecydowanych działań zmierzających do optymalizacji kosztów wytwarzania.

Z poważaniem

Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

pgegiek_site