Nasze oddziały

Cztery z sześciu oddziałów mających w swych zasobach elektrociepłownie, wchodzących w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zostało sklasyfikowanych w Rankingu Najlepszych Elektrociepłowni za rok 2011. Ranking przeprowadzony przez Magazyn Biznesu Strefa Gospodarki będący ogólnopolskim dodatkiem do Dziennika Gazeta Prawna zakończono sporządzeniem listy dziesięciu najlepszych elektrociepłowni w naszym kraju, w którym na najwyższym podium uplasował się PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków. Przyjmuję to wyróżnienie jako nobilitację i potwierdzenie faktu, że warto ciężko pracować i uparcie dążyć do realizacji założonych celów. Jest ona wyróżnieniem dla wszystkich pracowników elektrociepłowni - to ich zaangażowanie sprawia, że Oddział nie tylko świetnie funkcjonuje, ale także jest dobrze odbierany w regionie i w środowisku branżowym. Dzięki temu możemy odnosić sukcesy, które przekładają się na sukcesy spółki, którą tworzymy od ponad roku – Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – mówi Mieczysław Michalski, Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków. W rankingu tym znalazły się jeszcze 3 Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, w tym: Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz zajmujący 4 miejsce, Elektrociepłownia Gorzów z miejscem 5 oraz Elektrociepłownia Rzeszów, którą sklasyfikowano na miejscu 6. Ranking Najlepszych Elektrociepłowni ma na celu pokazanie czołówki branży elektrociepłowniczej oraz wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw w branży, a także przedstawienie informacji związanych z tą dziedziną gospodarki w Polsce. Jak widać PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna wiedzie zdecydowany prym w tej dziedzinie.

pgegiek_site