Nasze oddziały

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygnaturze: LD.XX Ns – Rej. KRS 11764/12/322 o wyznaczeniu biegłego rewidenta dla wyceny akcji PGE GiEK S.A. objętych przymusowym wykupem, jest prawomocne. Biegły prowadzi czynności zmierzające do określenia jednostkowej ceny akcji Spółki w powyższym procesie.  

pgegiek_site