Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 27 grudnia 2011 r. ogłosiła przetargi na budowę nowych, gazowo-parowych bloków kogeneracyjnych w Oddziałach Elektrociepłownia Gorzów oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Pomorzany. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego - w przypadku EC Gorzów bloku o mocy od 100 do około 140 MWe netto wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi dla zasilania lokalnego rynku w ciepło, w tym zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, uruchomienie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla co najmniej jednej turbiny gazowej. Przy jednoczesnym założeniu, że sprawność bloku gazowo-parowego netto w pracy kondensacyjnej nie będzie niższa niż 52% po uruchomieniu. Natomiast w ZEDO - bloku o mocy od 200 do około 270 MWe netto wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi dla zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w energię elektryczną oraz lokalnego rynku w ciepło, w tym zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, uruchomienie oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz wieloletniej usługi serwisowej dla co najmniej jednej turbiny gazowej. Przyjmując, iż sprawność bloku gazowo-parowego netto w pracy kondensacyjnej nie będzie niższa niż 52% po uruchomieniu. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą przyjmowane do 17 lutego 2012 r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.pgegiek.pl w zakładce Przetargi.

pgegiek_site