Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ogłosiła przetarg na wybór koordynatora fazy II komponentu składowania CO2. Działanie to powiązane jest z realizują projekt budowy instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 (CCS) - nowatorskiego zadania inwestycyjnego z obszaru czystych technologii węglowych realizowanego od 2009r. w Elektrowni Bełchatów - Oddziale PGE GiEK SA. Termin składania ofert upływa z dniem 7 maja 2012 r. o godz. 10:00. Szczegółowe informacje o rozpoczętych postępowaniach znajdują się na stronie www.pgegiek.pl w zakładce Przetargi.

pgegiek_site