Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ogłosiła przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie kotła parowego w Elektrociepłowni Zgierz.

Moc zamawianego kotła, który zostanie zamontowany w nowej hali to 24 MW. Zamówienie obejmuje także urządzenia towarzyszące. Oferenci mają czas na złożenie dokumentów do 3 marca, a jedynym kryterium jest cena.

- Elektrociepłownia Zgierz przechodzi głęboką modernizację i to jest jej kolejny etap. Nowy kocioł, to kocioł niskoparametrowy - wyjaśnia Tomasz Ciepierski, dyrektor techniczny Elektrociepłowni Zgierz. - Będzie spełniał rolę kotła szczytowego i awaryjnego, a także w warunkach zimowych będzie uzupełniał deficyty ciepłownictwa. Zakładamy, że produkcja z tego kotła ruszy w połowie grudnia tego roku, a przekazanie do eksploatacji z końcem marca roku przyszłego.

Inwestycja pozwoli zapewnić ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Zgierza oraz pary dla przedsiębiorstw z terenu Parku Przemysłowego „Boruta” Zgierz.

pgegiek_site