Nasze oddziały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK S.A., kontynuowane w dniu 17.07.2015 r. po przerwie zarządzonej uchwałą nr 21 z dnia 30.06.2015 r., powzięło uchwałę nr 22 zarządzającą kolejną przerwę do 30.07.2015 r.
W tym dniu obrady zostaną wznowione o godzinie 16.00 w siedzibie PGE GiEK S.A.

pgegiek_site