Nasze oddziały

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przerwało swoje obrady do dnia 9.11.2010 do godziny 14:00. Po tym czasie obrady zostaną wznowione i kontynuowane w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 61.

pgegiek_site