Nasze oddziały

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK SA, zwołane na 14.02.2014 r., po przyjęciu ogłoszonego porządku obrad, podjęło Uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 14.03.2014 r., godz. 12:00. Obrady będą kontynuowane w Bełchatowie, przy ul. 1-go Maja 63 (sala konferencyjna Sport Hotelu).

pgegiek_site