PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jako spółka społecznie odpowiedzialna podjęła się sponsorowania konkursu „Promotor Przyjaznej Energetyki”, którego organizatorami były Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Miasto Bełchatów. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Minister Edukacji Narodowej. Zadaniem konkursu była promocja działań edukacyjnych w zakresie wytwarzania, poszanowania i wykorzystania energii. Projekty edukacyjne, których celem jest poszerzenie wiedzy związanej ze zrównoważonym rozwojem energetycznym oraz wzrostem świadomości ekologicznej można było składać do 31 października 2011 r. Konkurs skierowany był do jednostek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Do konkursu zgłoszono cztery projekty w kategorii „projekty zrealizowane” oraz dwa projekty w kategorii „projekty do realizacji”, łącznie 6 projektów z 6 lokalizacji tj: Baranów, Bełchatów, Elbląg, Pionki, Radom oraz Warszawa.  Zwycięskie szkoły biorące udział w konkursie otrzymają certyfikat Promotora Przyjaznej Energetyki oraz 10 tys. zł. Ogłoszenie zwycięzców miało miejsce dziś 28 lutego w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa podczas konferencji „Promotor Przyjaznej Energetyki. Nowoczesne trendy w nauczaniu o poszanowaniu energii”. [gallery link="file"] Ciekawostki:

pgegiek_site