Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Melamina III Sp. z o.o. (spółka zależna ZA „Puławy” S.A., której 50 proc. udziałów ma objąć PGE GiEK S.A.) podpisały w dniu 9 maja 2012r. porozumienie, którego przedmiotem jest określenie warunków, na jakich ZA „Puławy” S.A. zobowiązuje się zawrzeć umowę dostawy ciepła użytkowego z przyszłej Elektrowni Puławy, która ma być budowana i eksploatowana przez Melamina III Sp. z o.o. Porozumienie jest kolejnym krokiem w procesie budowy elektrowni lub elektrociepłowni o mocy ok. 800-900 MWe („Projekt Elektrownia Puławy”) i jest następstwem podpisanej 31 maja 2011 r. umowy trójstronnej o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji Elektrowni Puławy, a także Porozumienia o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland Sp. z o.o., a PGE GiEK S.A. oraz Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy ZA „Puławy” S.A., a PGE GiEK S.A.

pgegiek_site