Nasze oddziały

Warunki przedłużenia pracy tej jednostki określone zostały w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Roczny czas pracy jednostki będzie ograniczony do 1500 godzin, blok nie będzie  również pracować z pełną mocą 370 MW – jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).

pgegiek_site