Nasze oddziały

Elektrownia Opole – Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podjęła decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Konsorcjum Alstom w związku z planowaną budową dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy. Słuszność podjętej decyzji potwierdziły postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, który w dniu 3 kwietnia 2012r. oddalił skargę Konsorcjum Alstom na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z dnia 11 stycznia 2012 r. W ustnych motywach sąd wskazał, iż postanowienie KIO, odrzucające odwołanie Konsorcjum Alstom, jest prawidłowe, z uwagi na to, iż Konsorcjum Alstom nie ma legitymacji do składania środków ochrony prawnej w tym postępowaniu, gdyż nie wykazała przejścia praw i obowiązków związanych z postępowaniem z pierwotnego członka konsorcjum firmy Alstom Power System GmbH na Alstom Boiler Deutschland GmbH, a KIO prawidłowo zinterpretowała umowę podziału i przejęcia.

pgegiek_site