Nasze oddziały

W siedzibie Oddziału KWB Bełchatów w dniu 20 kwietnia 2012r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, podczas którego omawiano sprawy organizacyjne związane z pracą w strukturze Komitetu oraz atutów i perspektyw branży węgla brunatnego. Podczas spotkania członkowie Komitetu odebrali nominacje do składu komitetu oraz zadeklarowali swoje uczestnictwo w pracach sekcji tj.: aerologia górnicza, cybernetyka w górnictwie, ekonomika i organizacja górnictwa, mechanika górotworu i budownictwo górnicze, mechanizacja górnictwa, wiertnictwo i górnictwo otworowe, wykorzystanie surowców mineralnych, technologie górnicze, rudy metali, w kadencji 2011-2014. Komitet podjął decyzję o zorganizowaniu na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, w dniu 28 maja 2012r. konferencji pt. „Węgiel to skarb czy przekleństwo dla Polski” oraz podjął decyzję o opracowaniu stanowiska Komitetu w sprawie polityki klimatycznej, które zostanie skierowane do Pana Premiera Donalda Tuska. Po obradach uczestnicy spotkania zwiedzili kopalnię i elektrownię Bełchatów. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk powołany został uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 25.05.1952 r. W kompetencji Komitetu jest między innymi: podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi nauk górniczych oraz wykorzystaniu ich osiągnięć dla dobra kraju, analizowanie i ocenianie stanu nauk górniczych i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących nauk górniczych i pokrewnych dyscyplin naukowych, wypowiadanie się w sprawach polityki gospodarczej państwa, w szczególności w zakresie górnictwa i energetyki oraz nauk górniczych i pokrewnych. Z ramienia naszej spółki w Komitecie Górnictwa PAN uczestniczy Prezes Zarządu Jacek Kaczorowski. [nggallery id=3]

pgegiek_site