Nasze oddziały

Do podpisania porozumienia doszło 7 kwietnia br. podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, który odbywał się w Bełchatowie.

Porozumienie ma na celu ustalenie zasad współpracy pomiędzy PGE GiEK S.A.
a Severoceske doly a.s., a w szczególności swobodnej i otwartej wymiany poglądów, wiedzy
i doświadczeń w sektorze przemysłu wydobywczego, zwłaszcza działalności górniczej.

 - W wyniku zawiązanej współpracy nastąpi wymiana doświadczeń między spółkami w zakresie prowadzonej działalności wydobywczej, regulacji prawnych, pozwoleń i koncesji na wydobycie, ochrony zasobów energetycznych, współpracy z samorządami terytorialnymi, administracją publiczną i organizacjami społecznymi, wpływu górnictwa na środowisko naturalne. Spółki będą się także dzielić swoimi doświadczeniami w zakresie zagrożeń i problemów technicznych pojawiających się w trakcie eksploatacji i likwidacji wyrobisk górniczych – powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Porozumienie zostało podpisane na 5 lat.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. rocznie wydobywa 51 mln ton węgla
i jest liderem branży wydobywczej węgla brunatnego w Polsce. Udział w rynku stanowi 78% krajowego wydobycia.

Severoceske doly a.s. prowadzi działalność górniczą w północnej części Czech. Firma wydobywa rocznie około 23 mln ton węgla i jest największym producentem węgla brunatnego
w Republice Czeskiej.

pgegiek_site