Nasze oddziały

Do podpisania porozumienia doszło 17 kwietnia br. W uroczystości ze strony PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wzięli udział: dyrektor Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak, dyrektor ekonomiczno – finansowy ZEDO Jan Nowysz oraz dyrektor techniczny ZEDO Wiesław Wiśniewski. Porozumienie ma na celu ustalenie zasad współpracy pomiędzy PGE GiEK S.A. a Akademią Morską w Szczecinie, a w szczególności wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń. Rolą PGE GiEK S.A. jest wsparcie działalności naukowej i dydaktycznej realizowanej przez akademię i dzięki temu osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia.

- W ramach współpracy przewiduje się m.in. organizację praktyk studenckich, przyznawanie stypendiów dla najlepszych studentów związanych z branżą wydobywczą i wytwórczą, organizację staży, pomoc przy modernizacji laboratoriów dydaktycznych i badawczych, a także współorganizację kursów szkoleniowych i studiów podyplomowych dla kadry inżynieryjno - technicznej spółki – mówił podczas uroczystości Wojciech Dobrak, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO. Zawarte porozumienie obejmuje współpracę m.in. w dziedzinie, energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, a także ekonomii, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz prawa.

pgegiek_site