Nasze oddziały

PGE Gubin Sp. z o.o. zostanie połączona z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - krajowym liderem wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej.

Od stycznia 2015 roku cały potencjał energetycznego giganta jakim jest PGE GiEK S.A. wraz z zasobami finansowymi i ludzkimi będzie do dyspozycji projektu „Gubin”.

Spółka celowa PGE Gubin Sp. z o.o., powołana do przygotowania inwestycji budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego z wykorzystaniem zasobów złoża węgla brunatnego Gubin, jest obecnie w 100 proc. własnością PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.). Ogłoszony przez obie spółki plan przewiduje połączenie PGE Gubin sp. z o.o. z dotychczasowym właścicielem w styczniu 2015 r.

PGE GiEK jest liderem krajowego wydobycia węgla brunatnego i wytwarzania energii. Połączenie obu spółek w sposób istotny podkreśla więc wagę projektu dla działalności Grupy Kapitałowej PGE.  Planowana budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego w oparciu o złoże węgla brunatnego Gubin jest inwestycją ujętą w strategii Grupy, i stanowi dobrą perspektywę dla rozwoju regionu, w szczególności gmin Gubin i Brody.

PGE GiEK S.A. jest podmiotem, który w Grupie Kapitałowej PGE odpowiada za zarządzanie działalnością aktywów wydobywczo-wytwórczych i inwestycje w obszarze energetyki konwencjonalnej (kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie). Prace związane z przygotowaniem budowy kompleksu „Gubin”, które mają obecnie na celu m.in. uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, będą realizowane w ramach dedykowanej temu projektowi struktury organizacyjnej spółki PGE GiEK. W skład zespołu projektowego wejdą doświadczeni pracownicy PGE GiEK S.A., a także PGE Gubin Sp. z o.o., dotychczas zaangażowani w działania związane z przygotowaniem inwestycji.

Po połączeniu spółek, PGE GiEK S.A. wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej, tj. PGE Gubin Sp. z o.o. Oznacza to m.in., że kontynuować będzie w pełnym zakresie współpracę z organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. 

pgegiek_site