Nasze oddziały

30 grudnia 2013 r. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA a PSE SA została zawarta umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Ze strony PGE GiEK SA umowę podpisali: Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds.  inwestycji i zarządzania majątkiem oraz Robert Imbor, wiceprezes zarządu. Operatora reprezentowali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Cezary Szwed, członek zarządu PSE SA. Warunki przyłączenia bloku gazowo-parowego w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały 25 maja 2012 r. Nowy blok gazowo-parowy o mocy 138 MW będzie przyłączony do rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej Gorzów. Oddanie bloku do  eksploatacji zaplanowane jest na 1 lutego 2016 r. W dniu 3 października 2013 r. PGE GiEK SA zawarło kontrakt na budowę bloku z konsorcjum firm: Siemens Sp. z o.o. i Siemens Industrial Turbomachinery AB. - Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów - jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia bloków gazowo-parowych jest technologią sprawdzoną. Charakteryzuje ją wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, duża niezawodność eksploatacyjna, pewność zaopatrzenia w paliwo, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym wyraźne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu i brak odpadów paleniskowych oraz w znacznym stopniu zmniejszenie tlenków azotu - powiedział Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem  PGE GiEK SA. - Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że w Elektrociepłowni Gorzów powstanie nowa jednostka wytwórcza, tym bardziej, że mamy przed sobą konieczność wycofania wielu wyeksploatowanych jednostek, które przestają spełniać europejskie normy środowiskowe. Sporządzona w bieżącym roku „Analiza bilansu mocy w KSE dla lat 2013-2018”, pokazuje, że budowa nowych mocy jest absolutnie konieczna - podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE. Wybudowanie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostaw energii elektrycznej w zachodniej części Polski oraz poprawi bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

pgegiek_site