Nasze oddziały

22 marca br. w siedzibie Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie-Jeziornie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA i PGE GiEK SA podpisały umowę na realizację usługi „Praca interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP”, tzw. negawaty.
 
Jest to pierwsza w historii polskiej energetyki umowa na usługę redukcji mocy na  polecenie Operatora Systemu Przesyłowego.
 
Redukcja zapotrzebowania obejmuje interwencyjne ograniczenie poboru mocy polegające na zmniejszeniu, na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego, wielkości pobieranej z  sieci mocy przez urządzenia odbiorców. Rozwiązanie to stanowi jeden z elementów obrony KSE przed zakłóceniami o charakterze nadzwyczajnym. Wykonawcę tej usługi PSE wyłoniły w ramach przeprowadzonego w tym roku przetargu publicznego. Przetarg skierowany był do większych odbiorców energii elektrycznej, którzy w stosunkowo krótkim czasie są w stanie ograniczyć pobór tej energii. PGE GiEK SA złożyło ofertę w ramach dwóch, z  dostępnych ośmiu, pakietów. W obu przypadkach oferent zaproponował kwotę 750 złotych za każdą megawatogodzinę zredukowanego zapotrzebowania.
 
PGE GiEK SA zostało zatem pierwszym usługodawcą tzw. negawatów. Świadczenie usługi związanej z redukcją zapotrzebowania na dostawę energii w przypadku naszej spółki dotyczy działalności związanej z wydobyciem węgla brunatnego w Oddziale KWB Bełchatów. Przy obecnym średnim zapotrzebowaniu na moc mamy możliwość okresowej jej redukcji w zakresach 25-30 MW w zależności od pory roku. Zmniejszenie poborów energii elektrycznej będzie wynikiem odstawiania, wyłączania z ruchu, niektórych urządzeń energochłonnych w sposób, który nie spowoduje zakłóceń w bezpieczeństwie podawania węgla do pobliskiej Elektrowni Bełchatów - powiedział Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK SA. 

pgegiek_site