Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna oraz PSE Operator zawarły umowę o przyłączenie bloku nr 11 w Elektrowni Turów do sieci przesyłowej. Umowa została zawarta w dniu 30 marca 2012r. - Po wybudowaniu bloku nr 11 oraz w oparciu o istniejącą w Elektrowni Turów infrastrukturę techniczną przy dostępnych zasobach paliwa z Kopalni Turów można mieć pewność, że elektrownia funkcjonować będzie na dotychczasowym poziomie wytwórczym przynajmniej do 2040 roku – powiedział Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE GiEK SA. Blok nr 11 zostanie zbudowany według najwyższych i sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej standardów technologicznych, które pozwolą na dotrzymanie wymaganych norm ochrony środowiska. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz planowana, wysoka sprawność netto bloku, która wyniesie co najmniej 41,5% pozwoli na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym również emisji gazów cieplarnianych w stosunku do emisji bloków wyłączanych z eksploatacji. Nowy blok pozwoli uzupełnić ubytki mocy spowodowane wycofywaniem wyeksploatowanych jednostek wytwórczych w Elektrowni Turów, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz bilansowania systemu elektroenergetycznego. Blok nr 11 o planowanej mocy 430-450 MW netto będzie przyłączony do sieci przesyłowej w miejsce uruchomionych na samym początku lat 70-tych XX wieku, a wyłączanych z eksploatacji bloków nr 9 i 10. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na początek 2013 roku, zaś termin oddania bloku do eksploatacji – najpóźniej na drugą połowę 2017 roku. Jeszcze w tym roku mają zakończyć się przygotowawcze procedury administracyjne. Zostanie także rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę bloku.

pgegiek_site