Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna dokonała wyboru wykonawcy prac przygotowawczych w procesie budowy rurociągu transportowego dwutlenku węgla w ramach realizacji Projektu CCS, PGE GiEK SA. Wykonawcą prac będzie firma ILF Polska, z którą Spółka w dniu 22 czerwca 2012r. podpisała umowę. Działanie to powiązane jest z realizują projekt budowy instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 (CCS) - nowatorskiego zadania inwestycyjnego z obszaru czystych technologii węglowych realizowanego od 2009r. w Elektrowni Bełchatów - Oddziale PGE GiEK SA. Firma ILF Polska odpowiedzialna będzie między innymi za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który zostanie załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy rurociągu. Termin realizacji prac upływa z końcem 2014 roku. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (EEPR).           Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu sporządzonym przez PGE GiEK SA. Szczegółowe informacje na temat projektu CCS znajdują się pod adresem: www.ccs.pgegiek.pl

pgegiek_site