Nasze oddziały

28 czerwca 2013 roku w Rzeszowie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie podpisała z Introl SA z Katowic, umowę na budowę bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny. Inwestycja zostanie zrealizowana w Elektrociepłowni Rzeszów i będzie polegała na budowie "pod klucz" bloku kogeneracyjnego o średniej sprawności całkowitej 87 proc., znamionowej mocy cieplnej brutto 26 MWt i znamionowej mocy elektrycznej brutto 29 MWe. Planowany blok składać się będzie z czterech silników spalinowych tłokowych na gaz ziemny firmy Rolls-Royce. Będzie to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w grupie PGE i - na chwilę obecną - największy blok silnikowy na gaz w Polsce. Wielkość i parametry bloku zostały skonfigurowane tak, aby zwiększyć elastyczność pracy wszystkich jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Rzeszów w sezonie letnim i zimowym. Ponadto realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację z dotychczasowych 65 proc. do ok. 85 proc., a poprzez ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem spowoduje ograniczenie emisji CO2, pyłu i SO2. Kontrakt o wartości 107,5 mln zł brutto przewiduje 15 miesięczny okres realizacji, co oznacza, że obiekt zostanie oddany do użytku w październiku 2014 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działania 9.1 priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej. Obecnie Elektrociepłownia Rzeszów posiada jeden blok energetyczny gazowo-parowy i pięć kotłów ciepłowniczych. Zainstalowana moc elektryczna wynosi 102 MWe, a osiągalna moc cieplna 332,3 MWt.

loga

pgegiek_site