Nasze oddziały

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podpisała umowę na realizację „Budowy biurowca – siedziby PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”. Kontrakt  z wykonawcą budowy, którym jest konsorcjum składające się z Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. oraz BinŻ S.A., został zawarty w dniu 15 lipca 2011 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego wg zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, spośród 7 złożonych ofert. Zakres przedmiotu umowy obejmuje między innymi:

  • wybudowanie budynku 6-kondygnacyjnego o powierzchni netto ca 6 652,1 m2, w tym z jedną kondygnacją podziemną oraz pięcioma kondygnacjami nadziemnymi wraz z wszystkimi instalacjami. Kondygnacja podziemna zawiera parking dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne i obsługowe. Parter, który stanowi jednocześnie kondygnację wejściową zawiera funkcje reprezentacyjne i wspólne dla całego biurowca. Kondygnacje od pierwszego do czwartego piętra to piętra biurowe z indywidualnymi pomieszczeniami do pracy oraz funkcjami obsługującymi i pomocniczymi;
  • wybudowanie parkingu zewnętrznego na 248 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z dojazdami i dojściami do budynku biurowca i do miejsc parkingowych oraz z obiektami małej architektury, ogrodzeniem terenu działki i systemem monitoringu,
Jedynym kryterium wyboru była cena. Koszt budowy wynosi ponad 40,5 mln zł netto. BUDUS S.A. jest firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W realizacjach umów występuje głównie jako generalny realizator lub generalny wykonawca inwestycji "pod klucz". Historia firmy BUDUS sięga 1951 roku kiedy to powstało Katowickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane z siedzibą w Katowicach. Przez ponad pół wieku istnienia BUDUS S.A. uczestniczyło w budowie wielu znaczących obiektów. Partnerem BUDUSA jest BINŻ S.A., przedsiębiorstwo wywodzące się z rynku bełchatowskiego, które działając od 1992 r. zrealizowało szereg projektów, w tym również świadczyło usługi dla PGE GiEK S.A. – głównie dla Oddziału Elektrownia Bełchatów.

pgegiek_site