Nasze oddziały

W dniach 27-29 maja odbędzie się XII konferencja naukowo-techniczna poświęcona problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Trzydniowe obrady 12 edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Cieplne. Eksploatacja-Modernizacje-Remonty” odbędą się w hotelu Wodnik w Słoku, koło Bełchatowa. Jej współorganizatorami są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, koło SEP przy Elektrowni Bełchatów i PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele branży energetycznej, w szczególności kadra inżynieryjna krajowych elektrowni i elektrociepłowni, przedstawiciele firm produkujących na potrzeby energetyki oraz przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych. Rokrocznie w kolejnych edycjach konferencji, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez energetycznych w naszym kraju, czynny udział biorą również goście zagraniczni, w tym przedstawiciele dużych koncernów energetycznych.

Udział w konferencji stwarza możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty dotyczyć będą konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni.

Od wielu lat wiodącą tematyką konferencji, organizowanej w cyklu dwuletnim, są problemy techniczne związane z dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej energetyki, w tym z potrzebą dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz budową nowych elektrowni systemowych.

Na konferencjach „Elektrownie Cieplne. Eksploatacja-Modernizacje-Remonty” poruszane są zagadnienia dotyczące:
• nowych, wysokosprawnych bloków energetycznych i ich wyposażenia;
• modernizacji elektrowni i elektrociepłowni;
• doświadczeń z eksploatacji i remontów urządzeń;
• efektywności energetycznej w układach potrzeb własnych;
• automatyki, pomiarów i zabezpieczeń układów;
• diagnostyki i monitoringu urządzeń i układów;
• przekształceń i rozwoju sektora elektroenergetycznego;
• wykorzystania paliw alternatywnych w energetyce;
• aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych energetyki w odniesieniu do ochrony środowiska.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany jest również konkurs na najlepszy referat naukowo - techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki (najlepszy produkt lub najciekawsza prezentacja).

Honorowy patronat konferencji przyjęli m.in. Marek Woszczyk - prezes Polskiej Grupy Energetycznej SA, Jolanta Chełmińska - wojewoda łódzki i Mariola Czechowska - prezydent Bełchatowa.

pgegiek_site