Nasze oddziały

Podczas spotkania podsumowującego rok 2012, zorganizowanego 11 lutego 2013 r. przez Towarową Giełdę Energii SA i Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA otrzymała drugi raz z rzędu prestiżową nagrodę „Platynowy Megawat”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Zarząd TGE SA za największą aktywność na Rynku Energii Elektrycznej.

„Cieszy nas, że mimo nasilającej się konkurencji, wyniki działalności PGE GiEK SA wciąż zyskują uznanie Towarowej Giełdy Energii. Jesteśmy grupą energetyczną która oprócz tego, że wytwarza największy wolumen energii elektrycznej w Polsce, to potrafi również sprzedać go korzystnie na zliberalizowanym rynku. Jako bliski partner TGE stale współpracujemy z tą instytucją w rozwoju rynków energii, a efektem tego jest przyznanie już drugi raz z rzędu nagrody „Platynowy Megawat” - powiedział Henryk Posmyk, Kierownik Biura Techniczno-Handlowego w Departamencie Zarządzania Produkcją PGE GIEK SA.

Wśród wyróżnionych znalazła się także PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2012.

Towarowa Giełda Energii SA która powstała w 1999 roku, jest pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań z zakresu handlu energią. TGE SA prowadzi rynki, w których uczestniczą największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego.

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł w 2012 roku 131,997 TWh, o 4,2 proc. więcej w stosunku do 2011 roku. Stanowi to 82,57 proc. wytworzonej energii w Polsce i ponad 84,06 proc. jej łącznego zużycia. Średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby, ze wszystkich transakcji kupna/sprzedaży w 2012 roku wyniosła 179,45 PLN/MWh.

pgegiek_site