Nasze oddziały

PGE Giganty Mocy - taką oficjalną nazwę nosić będzie, na mocy umowy sponsoringu nominalnego, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, interaktywna ekspozycja muzealna, która powstaje w Bełchatowie.

PGE Giganty Mocy to ekspozycja opowiadająca o historii tworzenia się węgla brunatnego oraz o dwóch bełchatowskich gigantach: Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. Jej głównym celem jest przybliżenie zwiedzającym, a w szczególności dzieciom i młodzieży, procesu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego.

O wsparciu Grupy Kapitałowej PGE dla tego projektu zdecydowały merytoryczne i techniczne założenia ekspozycji. Jesteśmy przekonani, że będzie to przedsięwzięcie unikalne w skali kraju, nowoczesne, multimedialne, interaktywne i promujące wiedzę w zakresie nauk ścisłych dla wszystkich osób. Proponowane przez ekspozycję twórcze podejście do procesu zdobywania wiedzy jest istotne z punktu widzenia edukacji – podkreśla Krzysztof Kilian Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć różne postacie węgla brunatnego, modele potężnych maszyn, pracujących przy jego wydobyciu oraz zapoznać się z cyklem wytwarzania energii w elektrowni konwencjonalnej. Najmłodsi zwiedzający spotkają bełchatowskiego mamuta, a ci trochę starsi będą mogli poeksperymentować z prądem. Organizatorzy ekspozycji zaproszą turystów również do odbycia podróży w czasie do okresu miocenu, w którym powstał bełchatowski węgiel. Po ekspozycji oprowadzać będą przesympatyczni, animowani członkowie rodziny Gigusiów.

Poza edukowaniem o trudnych zagadnieniach wytwarzania energii, ekspozycja ma upamiętniać również jedną z najważniejszych dla gospodarki Polski inwestycję XX w., jaką było utworzenie bełchatowskiego okręgu paliwowo-energetycznego. W sali poświęconej historii będzie można zobaczyć jak wpłynął on na rozwój miasta i regionu oraz jak współczesny Bełchatów sprawdza się obecnie w roli niepisanej energetycznej stolicy naszego kraju – informuje Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski.

Naszą wspólną ambicją jest, aby ekspozycja PGE Giganty Mocy jak najszybciej zaczęła przynosić wymierne korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w proces jej powstawania i stała się modelowym przykładem współpracy przemysłu z samorządem lokalnym przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej – podkreśla Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Otwarcie ekspozycji planowane jest na koniec 2013 roku. Będzie ona zlokalizowana w nowopowstającym budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Powierzchnia, jaką Miasto przeznaczyło na ten cel w nowym obiekcie to około 600 m2. Realizacja przedsięwzięcia jest dofinansowana w połowie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, pozostałe środki zapewnia miasto, a uzupełnia sponsoring nominalny. Znaczący wkład w powstanie ekspozycji ma również PGE GiEK SA, a zwłaszcza jej bełchatowskie oddziały, udostępniające część zbiorów, które będą zaprezentowane zwiedzającym. Od samego początku procesu powstawania ekspozycji czynny udział w pracach nad jej merytoryczną zawartością brali również pracownicy obu „bełchatowskich gigantów”.

Projekt utworzenia ekspozycji powstał w miejskim magistracie kilka lat temu, kiedy szukano pomysłu na produkt turystyczny, który wyróżniałby Bełchatów na mapie Polski i przyciągał turystów do zrewitalizowanego centrum miasta. Ideą przyświecającą pracom nad koncepcją ekspozycji była też chęć przybliżenia mieszkańcom regionu oraz osobom odwiedzającym Bełchatów, specyfiki jedynego w Polsce takiego miejsca, o którego wyjątkowym charakterze świadczy nie tylko skala obu gigantycznych przedsiębiorstw, ale również bogactwo przyrodniczo-geologiczne okolic Bełchatowa. Połączenie nowoczesnej myśli technologicznej z naturalnymi zasobami ziemi, tu w Bełchatowie, tworzy niespotykaną nigdzie na terenie Polski możliwość wykreowania atrakcyjnej formy wystawienniczej o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, której przedmiotem będą dziedziny techniczne i naukowe, na co dzień nie cieszące się dużym zainteresowaniem wśród przeciętnych widzów, tj. współczesny przemysł górniczy i energetyczny, fizyka ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki i zagadnień związanych z elektrycznością oraz geologia i paleontologia.

Zobacz jak będą wyglądać Gigusie.
Obejrzyj prezentację na temat ekspozycji.

pgegiek_site