Nasze oddziały

 

Umowa obejmuje planowaną i nieplanową obsługę serwisową czterech silników gazowych Rolls-Royce bloku kogeneracyjnego  wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Rzeszów, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Kontrakt będzie obowiązywał przez 3 lata.

Podpisana umowa jest niezbędna dla prawidłowej, dalszej eksploatacji bloku silnikowego, jako wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego oraz ma zapewnić jego wysoką dyspozycyjność – powiedział Tadeusz Kępski  – dyrektor techniczny Elektrociepłowni Rzeszów.

Kogeneracyjny blok gazowy wytwarzający energię elektryczną i ciepło w oparciu o cztery spalinowe silniki tłokowe marki Rolls-Royce oddany został do użytku w październiku 2014 roku. To pierwszy tego typu obiekt energetyczny w Grupie Kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce.

Całkowita moc elektryczna bloku na poziomie ok. 29 MWe odpowiada potrzebom energetycznym prawobrzeżnej części miasta Rzeszowa. Z kolei moc cieplna na poziomie ok. 27 MWt umożliwia całkowite pokrycie zapotrzebowania systemu ciepłowniczego latem. Włączenie do pracy bloku silnikowego spowodowało znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery.

Inwestycja w formule „pod klucz” została zrealizowana przez firmę INTROL SA z Katowic za kwotę 87,4 mln zł netto, z czego prawie 50 proc. pochodziło z dotacji.  

Należąca do PGE Elektrociepłownia Rzeszów jest największym producentem ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, pokrywa prawie 80 proc. jego potrzeb. Jest także wytwórcą energii elektrycznej, której produkcja sięga poziomu 700 000 MWh.

pgegiek_site