Nasze oddziały

Z dniem 27 marca 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna stała się właścicielem Spółki PGE Gubin na mocy zawartej umowa sprzedaży. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przeniosła własność 100% udziałów PGE Gubin Sp. z o.o. na rzecz PGE GiEK S.A.
Nasza spółka jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego - mówi Jacek Kaczorowski Prezes Zarządu PGE GiEK SA – przeniesienie udziałów spółki Gubin do naszej linii biznesowej może tylko z korzyścią wpłynąć na działania prowadzone przez tę spółkę w realizacji projektu Gubin.

Spółka „PGE Gubin” została powołana do przygotowania inwestycji, polegającej na budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego ze złoża „Gubin” i elektrowni konwencjonalnej. Działania spółki wpisują się w realizację programu inwestycyjnego określonego w Strategii Grupy PGE oraz w dążeniu do osiągnięcia jednego z kluczowych celów Grupy PGE, jakim jest rozwój w dotychczasowych obszarach działalności. Celem strategicznym wyznaczonym przez spółkę na najbliższy okres jest uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Gubin”, którą wydaje Minister Środowiska - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981). Dla osiągnięcia tego celu Spółka prowadzi działania w trzech następujących obszarach, z których dwa pierwsze wspierane są przez public relations i marketing:

  • planowanie przestrzenne,
  • uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia,
  • projektowanie górnicze.

pgegiek_site