Nasze oddziały

PGE GiEK SA w dniu 18 czerwca br. nabyła udziały w Elektrowni „Puławy” Sp. z o.o., stanowiące 50 % kapitału zakładowego ww. spółki. Z racji specjalizacji branżowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna sprawowała będzie kontrolę operacyjną nad ww. podmiotem. Powyższe związane jest z realizacją Umowy z dnia 31 maja 2011 o Wspólnym Przedsięwzięciu Gospodarczym dotyczącej projektu budowy Elektrowni Puławy.

pgegiek_site