Nasze oddziały

W dniu 23 marca 2011 roku Starosta Powiatu Bełchatowskiego Szczepan Chrzęst podpisał pozwolenie na budowę siedziby naszej spółki. Cieszę się, że właśnie w Bełchatowie zlokalizowana zostanie siedziba koncernu, co ma wielowymiarowe znaczenie zarówno dla prestiżu, jak również w związku z powstaniem nowych miejsc pracy – powiedział starosta przekazując Jackowi Kaczorowskiemu Prezesowi Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA podpisane dokumenty.
Odbierając pozwolenie na budowę Prezes Jacek Kaczorowski zauważył, iż to uroczyste spotkanie jest zamknięciem etapu przygotowawczego, a jednocześnie rozpoczęciem nowego rozdziału w funkcjonowaniu Energetyki Konwencjonalnej w Bełchatowie, mieście które stało się siedzibą koncerny PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - firmy wytwarzającej ponad 40% energii elektrycznej w kraju oraz posiadającej ponad 70% zdolności wydobywczą w zakresie węgla brunatnego. Podpisanie tego aktu kończy długotrwałe działania środowiska bełchatowskiego o to aby siedziba koncernu paliwowo-energetycznego była właśnie tu. Siedziba bełchatowskich gigantów będzie w Bełchatowie i oprócz kopalni i elektrowni skupiać będzie również 3 elektrownie systemowe i 6 elektrociepłowni.
Wizualizacja siedziby PGE GiEK SAChciałem podkreślić, iż jest to akt o bardzo dużej randze i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym aby nasza siedziba miała miejsce właśnie tu w centralnej części naszego kraju, w lokalizacji największego zagłębia górniczo-energetycznego opierającego się na węglu brunatnym – powiedział J. Kaczorowski.
 
Podczas uroczystego aktu podpisania pozwolenia na budowę obok gospodarza starostwa bełchatowskiego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora, jak również przedstawiciele władz samorządowych i magistratów powiatu i miasta.
Wydarzenie to uświetnił swoją obecnością również Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa ŁódzkiegoPan Włodzimierz Kula.
Nie my mieliśmy wpływ na to, gdzie natura zlokalizowała swoje zasoby w postaci węgla brunatnego, ani na decyzję, która wskazała fizyczne miejsce wybudowania Elektrowni Bełchatów. Ale to nasze wspólne działania, a zwłaszcza zaangażowanie Pana Prezesa Jacka Kaczorowskiego, Członków Zarządu PGE GiEK SA, a także Panów prezydenta i starosty przyniosły efekt w postaci ostatecznej decyzji, że siedziba Energetyki Konwencjonalnej będzie w Bełchatowie. Dla nas to nie jest tylko kwestia kilku dodatkowych miejsc pracy, jest to prestiżowe wyróżnienie dla miasta i regionu oraz potwierdzenie dla słów wypowiadanych corocznie przez Prezydenta Marka Chrzanowskiego, że Bełchatów jest energetyczną stolicą Polski – podsumował to wydarzenie Wiceprzewodniczący.
Marek ChrzanowskiPrezydent Miasta Bełchatowa zauważył, że powstanie siedziby jednej ze spółek energetycznego giganta jakim jest GK PGE to wyjątkowa korzyść, dodając iż  uczestnicy tego wydarzenia, że wspólnie współtworzą historię. - Bełchatów znów dostał potężną szansę na zmiany, dobre zmiany.
 
Zgodnie z przyjętą koncepcją budynek będzie sześciokondygnacyjny, składający się z części podziemnej - głównie parkingowej, parteru i czterech pięter. Łączna powierzchnia zabudowy to 1.771,5 m2. Wykonawcą projektu siedziby PGE GiEK SA jest biuro architektoniczne FAAB Architektura. Koncepcja obiektu biurowego opiera się na specyfice działalności firmy, łączy w sobie elementy związane z węglem brunatnym, energią oraz ciepłem.
Przewiduje się, że maksymalna liczba osób, jaką będzie mógł pomieścić wybudowany biurowiec to 250 osób.

pgegiek_site